SMB-markedets betydning for den digitale økonomi

Små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør som regel 80-90% av næringslivet i EU-landene, og er av OECD blitt betraktet som hjørnestenen i den digitale økonomien. Senest under åpningen av Rebel-senteret i november, fremhevet næringsminister Jan Christian Vestre digitaliseringen av SMB-bedriftene som Regjeringens viktigste område for å skape ny økonomisk vekst.

Les mer.

Kilde: digi.no