Vi må snart spørre oss om vi har fått en regjering som ikke evner å ta inn over seg at store endringer i verden drives av teknologi. Heller ikke at vi akkurat nå står midt i to større teknologiskifter som vil legge helt nye premisser, og skape enorme mulighetsrom i tiden som kommer. Akkurat hvordan vet vi ikke, men hvis vi skal være med å styre eller sette agenda, må vi melde oss på nå. Ikke bli slept motvillig inn i en utvikling vi uansett må forholde oss til om noen år.

Det sentrale spørsmålet er om vi skal bruke teknologi for å organisere oss på nye måter, eller om vi skal bruke teknologi for å opprettholde eksisterende organisering. Vår regjering synes å være innstilt på det siste. Hvorfor de prioriterer som de gjør, er en gåte.

Les mer.

Kilde: cw.no