Nyhetsbrev fra Forum for offentlig service

God tirsdag!

Stor interesse for unik konferanse
Det er drøye 6 uker til Service- og tjenestekonferansen, og vi opplever stor interesse for denne unike konferansen. Det finnes ingen andre møteplasser som samler offentlig sektor på samme måte.

Tenk nytt i politiet
Vi oppfordrer til å tenke nytt når de nye tjenestestedene i politiet opprettes. Kan en annen organisering og fordeling utnytte de politifaglige ressursene bedre, og gi mer nærpoliti i ordets rette betydning? Kan enkelte tjenester utføres av andre, under forutsetning av de blir mer tilgjengelig for innbyggerne med tilsvarende/bedre kvalitet?

Digitalt utenforskap=Demokratisk problem?
I en ny podkast fra Tilsynet for universell utforming av ikt, med Harald Eia som samtaleleder, diskuteres det om det er er et demokratisk problem at folk faller utenfor digitalt.

Tre mest leste forrige uke:

Vennlig hilsen

Torbjørn Vinje
daglig leder


FOS-podden: Likeverdige tjenester for alle


Nyhetsbrevsarkiv


FOS-arrangementskalender


 

Stor interesse for Service- og tjenestekonferansen 2023

 

Tenk nytt når de nye tjenestestedene i politiet opprettes

 

Podcast: Demokratisk utfordring – skapar digitalt utanforskap eit B-lag?

 

Hva er riktig servicegrad?

 

NAV: – Jeg har den mest spennende og krevende kommunikasjonsjobben i Norge

 

Podcast: Ny toppjobb etter 60

 

Tørn utvides til hele helse- og omsorgstjenesten

 

Ledelse må handle om samarbeid

 

Medalje til motstemmene

 

Kunstig intelligens – fem måter å minimere risikoen og maksimere kraften på

 

Arrangementer 

13.09: Innføringskurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

 

20.09: Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen?

 

26.09: Erfaringskonferanse "Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg"

 

27.09: Vi må endre finansieringsmekanismer for å styrke utviklingsarbeidet på tvers

 

18.-20.10: Service- og tjenestekonferansen 2023: #MenneskeneRundtMennesket

 
 
Forum for offentlig service

Org.nr. 987 550 627
post@offentligservice.no