Bedrifter kommer til å endre karakter. Måten vi organiserer oss på transformeres. Effektivitet kommer til å bli målt i en helt ny skala. Medarbeidere kan bruke tiden sin langt mer fornuftig uten å måtte gjøre repeterende oppgaver. Bransjer endrer seg.

Forandrer måten vi jobber på

Ta for eksempel markedsførere, som allerede bruker kunstig intelligens til å identifisere målgruppesegmenter og automatisk generere landingssider, e-poster og skjemaer som passer målgruppen. Hos salgsavdelingen genererer KI kundemailer, skriver tilbud og planlegger og forbereder møter.

Innen kundeservice skapes skreddersydde, personlige svar slik at servicemedarbeideren kan gi kunden både raskere og mer nøyaktige opplysninger – alt basert på erfaring som kunstig intelligens tilegner seg dag for dag.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no