40 % utsatt for hatkriminalitet to siste år

Mange av respondentene opplever hatkriminalitet eller trakassering. Hele 40 prosent oppgir at de har vært utsatt for hatkriminalitet de to siste årene. Av de som har opplevd hatkriminalitet, er det kun åtte prosent som har anmeldt forholdet til politiet.

Det er ulike grunner til dette, men en viktig årsak er trolig manglende tiltro til at det nytter. Det er en utfordring både for LHBTIQ+, politiet og samfunnet som helhet. Norsk politi skal være ett politi for alle og ha tillit i hele befolkningen.  

83 prosent ønsker at politiet skal være synlig tilstede under Pride-feiringen. At politiet deltar for å sørge for sikkerheten er det få som er uenige i, men det er ulike meninger om hvordan politiet skal delta i Pride-paraden, i Pride Park, på debatter og andre arrangementer.  Utover selve Pride-feiringen viser resultatene at mange ønsker og etterlyser et mer tilstedeværende og synlig politi, som tar hatkriminalitet mer på alvor enn det mange opplever at politiet gjør i dag. Undersøkelsen gir mange innspill til hvordan politiet skal bli et bedre politi for LHBTIQ+ innbyggere.  

Skal ha gode relasjoner til alle grupper innbyggere

Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet, i tillegg til å skape trygghet for befolkningen. Politiet skal bygge gode relasjoner til alle grupper innbyggere og være inkluderende.

Politiet er avhengig av tillit for å kunne utføre samfunnsoppdraget på en god måte.  Kompetanse og kunnskap om mangfold er en forutsetning for at politiet skal kunne levere likeverdige tjenester til alle i samfunnet. Det er derfor viktig for politiet å ha kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold, samt kunnskap om hvordan lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som definerer seg inn under et kjønns- og seksualitetsmangfold (LHBTIQ+) opplever politiet.  

Om rapporten

Rapporten ble publisert 12.07.23, og oppsummerer resultatene fra en nettbasert spørreundersøkelse som ble gjennomført i forbindelse med Pride i 2022.

Undersøkelsen var rettet mot LHBTIQ+ innbyggere. Undersøkelsen bestod av 11 spørsmål. Hovedinnholdet er:

  • Tillit til politiet,
  • erfaringer med og anmeldelse av hatkriminalitet,
  • holdninger til politiets tilstedeværelse på Pride,
  • samt innspill til hva politiet kan gjøre for å bli et bedre politi for LHBTIQ+ innbyggere.

Undersøkelsen er basert på selvrekruttering. Til sammen har 10 237 respondenter svart på undersøkelsen.

Den store responsen på undersøkelsen må ses i sammenheng med skytingen i Rosenkrantzgate natt til 25. juni 2022.

Undersøkelsen gir viktig innsikt om det å leve som LHBTIQ+ i Norge i 2022, i tillegg til å beskrive hvordan angrepet 25. juni 2022 preget respondentene.  

 

Les mer.

Kilde: politiet.no