Lederen var klar til å utnevne en god venn til et viktig verv i organisasjonen. Da var det en nær medarbeider som protesterte, og sa at utnevnelsen til det vervet burde lederen overlate til andre. Her var hun inhabil på grunn av vennskapet. Det hadde ikke lederen tenkt på selv, men denne motstemmen fikk henne til å innse at det var tilfellet. I første omgang hadde hun vært blind for sin egen inhabilitet. Den var ganske åpenbar når hun tok et skritt til siden og betraktet forholdene fra synsvinkelen som medarbeideren foreslo. Nå kunne hun trekke seg tilbake og overlate beslutningen til andre, uten å dumme seg ut.

Les mer.

Kilde: bi.no