Kontakt

Har du spørsmål eller forslag, send en e-post til Marlene Uvsløkk, nettverkskontakt.

Definisjon av nettverk

Tre eller flere offentlige serviceenheter (kommuner/statlige instanser/fylkeskommunale enheter) som danner et nettverk i tråd med forumets formål, og der tre eller flere enheter er medlem av forumet.

Kriterier for behandling av søknader og oppfølging i ettertid:

 1. Det gis kr 6.750,- i maksimal støtte til hvert arrangement.
 2. En nettverksgruppe kan i utgangspunktet bare motta støtte én gang pr. år, men dette kan fravikes hvis det er ledige budsjettmidler.
 3. Alle som mottar støtte må benytte forumets logo i invitasjonen mm.
 4. Kort søknad vedlagt
  • program med tema/innhold
  • hvem som inviteres
  • kontaktperson med navn, adresse, epost og telefon
 5. Innsendt dokumentasjon (referat og ev. bilder) utløser støtte i ettertid
 6. Dokumentasjonen legges ut på nettet av forumets sekretariat