Tid: fredag 10. februar kl. 11–12

På dette seminaret lanserer KS et FoU-prosjekt. Med utgangspunkt i to kommunale tekster har samfunnsøkonomer fra Menon Economics klart å isolere effekten av klart språk og tallfeste gevinsten på saksbehandlersiden i kommunen. Simen Pedersen fra Menon Economics legger fram funnene.

I FoU-prosjektet har Tønsberg kommune og Bergen kommune deltatt. Tønsberg kommune skrev om fakturaer til mottakere av helse- og omsorgstjenester, og Bergen kommune forbedret søknadsskjema om kommunal bostøtte. Vi får besøk fra begge kommunene, som vil fortelle om effektmålingen og gevinstene.

Sintef er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. De ser at søkeordanalyser og søketrafikk henger tett sammen med klarspråk og ordvalg. Gjennom en søkemotoranalyse kan man lære mye om målgruppenes språk. Adam Tzur forteller om effektene slike analyser kan ha.

Vi kaster også et blikk ut av Norge og ser på ulike effekter av klarspråk rundt om i verden. Du får også noen verktøy for å måle effekten av språkarbeidet i virksomheten din.

Innledere

  • Simen Pedersen, samfunnsøkonom i Menon Economics
  • Tine Grüner Larsen og Kjartan Kvilekval, avdelingsleder og rådgiver i Bergen kommune
  • Birgitte Tørnby, kommunalsjef i Tønsberg kommune
  • Adam Tzur, kommunikasjonsleder i Sintef

Beste hilsen

Språkrådet, Digitaliseringsdirektoratet og KS