– Dette er et resultat av strategisk og tålmodig arbeid over flere år, hvor vi har jobbet sammen med både kreative hoder og vårt eget utviklermiljø. Rekruttering og god merkevarestrategi skjer ikke over natten, sier NAVs avdelingsdirektør for IT transformasjon, Anders Palerud.

Kampen om IT-utviklere er stor. I følge Kantar jobber under 3,4 prosent av befolkningen innen IT. Både NAVs omverdensanalyse og en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse  viser at arbeidsmarkedet vil mangle IT-utviklere i årene fremover.

– Det betyr at vi ikke bare må posisjonere oss nå, men vi må jobbe langsiktig. Skal vi utvikle morgendagens velferdsløsninger, er vi helt avhengig av å opprettholde det sterke fagmiljøet i IT-avdelingen, hvor ansatte har eierskap til løsningene og teknologiagendaen til NAV. Det er heller ikke økonomisk bærekraftig for NAV å være for avhengig av å kjøpe inn konsulenttjenester, sier Palerud.

Les mer.

Kilde: nav.no