Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomfører årlige undersøkelser for å få kunnskap om hva personbrukere og arbeidsgivere synes om NAV. Spørsmålene dreier seg om tilfredshet med NAV og synspunkter de har på ulike erfaringer med NAV.

– Undersøkelsene gir oss nyttig informasjon om hvor skoen trykker og hva som bør bli bedre. Vi skulle gjerne sett en økning i tilfredshet blant personbrukere, og det er noe vi kommer til å jobbe for framover. At andelen fornøyde arbeidsgivere har økt markant, setter vi selvsagt stor pris på, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Les mer.

Kilde: nav.no