NAV har tre verdier: Tydelig, til stede og løsningsdyktig. Men klarer NAV å leve opp til disse verdiene i språket og formidlingen? Er verdiene med i arbeidsdagen, for eksempel i arbeidet med virksomhetsstrategien? Kort sagt, betyr verdiene noe i praksis?

Lytt til podkasten.

Kilde: nav.no, sprakradet.no