Det er noe av det som kommer fram i rapporten Vold og trusler mot ansatte i NAV 2022 – oppdatert kunnskap og forslag til tiltak. Rapporten, som er laget av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kommunesektorens organisasjon (KS), beskriver omfanget av vold og trusler mot ansatte i NAV og foreslår flere nye tiltak for å styrke forebygging og håndtering av slike hendelser.

– Drapet og voldshandlingene på NAV Årstad 20. september 2021 var en forferdelig tragedie som har satt dype spor. Det har selvfølgelig først og fremst rammet familien hardest, men også medarbeidere i NAV er sterkt berørte. Det skal være trygt å jobbe i NAV. Derfor er sikkerhet svært viktig, sier NAV-direktør Hans Christian Holte.

Les mer.

Kilde: nav.no