Stengte dører, og vanskelig å få fatt i på telefon. Det er hovedfunnene i Helsetilsynets landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i NAV i 2020/2021.

Etter at undersøkelsen ble publisert i august i fjor, har tilgjengeligheten økt kraftig, både på NAV-kontorene og på telefon. Mange NAV-kontorer har lengre åpningstid, og andelen med vakttelefon har økt fra 42 prosent i høst, til hele 92 prosent i begynnelsen av mars i år.

Les mer.

Kilde: nav.no