Datatilsynet mener det er på høy tid at alle nå må erkjenne konsekvensene av det samlede overvåkingstrykket og utrede metodebruken i justissektoren.

Fem store systemer med kapasitet til å kartlegge alt fra flyreiser til internettbruk er vedtatt eller foreslått.

Etterretningstjenesten skal operere to systemer, omtalt som bulkinnhenting og tilrettelagt innhenting. Ved bulkinnhenting samles det inn store mengder rådata fra ulike kilder som det så kan søkes i uten forhåndskontroll. Tilrettelagt innhenting innebærer søk i metadata og innholdsdata fra norske internettkabler, og i motsetning til for bulkinnhentingen, er det lagt opp til domstolskontroll for deler av søkene. Systemene skal i utgangspunktet ikke fange opp norske borgeres kommunikasjon, men i realiteten vil det omfatte nesten alle aktiviteter på internett.

Politiet har allerede fått hjemler for to systemer, ett for overvåking av flypassasjerer og ett for innhenting av IP-adresser. Ingen av dem er underlagt uavhengig forhåndskontroll. Opplysninger om alles reisemønstre, reisefølge, betalingsmetoder og en rekke andre kategorier skal danne grunnlag for søk etter personer som ikke nødvendigvis politiet er kjent med fra før. Når innsamling av IP-adresser er i gang, vil politiet få mulighet til å få oversikt over alle koblinger fra den enkeltes pc, mobil eller ulike apper til nettet. Dette kan brukes til å kartlegge både internettbruk og bevegelser.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no