Dette vil kunne lette arbeidet og frigjøre store ressurser i både privat og offentlig sektor. 

Store mengder materiale vil raskt og enkelt kunne gjøres tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Det er Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket som har testet hvor gode systemer for talegjenkjenning er til å transkribere norsk tale til bokmål og nynorsk. Dette er gjort på oppdrag fra Språkrådet.


Annonse:

Service- og tjenestekonferansen 2024: Marie Iversdatter Røsok kommer 31.10

MarieIversdatterRøsok_annonse1000.jpeg


 

Kvalitetshopp

De siste par årene har det skjedd et kvalitetshopp i norsk talegjenkjenning basert på kunstig intelligens (KI).

– Ny teknologi og økt tilgang på norske treningsdata gjør at de beste systemene nå transkriberer veldig godt både på bokmål og nynorsk. De får en mye bedre score enn noen systemer har fått tidligere, sier språkteknolog ved Nasjonalbiblioteket, Marie Iversdatter Røsok.

Les mer.

Kilde: forskning.no

Lanseringsseminaret 14.02.24