Som en del av EU sitt søkelys på bedre og mer dekkende forbrukerbeskyttelse har Norge nå innført digitalytelsesloven. Loven gir deg forbrukerrettigheter for både digitalt innhold og digitale tjenester.  

– De nye reglene lovfester grunnleggende forbrukerrettigheter for et stort antall digitale ytelser, og gjør forbrukerbeskyttelsen dekkende også i digitale flater, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.   

Les mer.

Kilde: forbrukerradet.no