Nye, kraftfulle verktøy er tilgjengelige for dem som vil spre desinformasjon i forkant av de mange valgene i verden i 2024.

– Du trenger ikke dra langt for å finne folk som åpenbart er i villrede om hva som er ekte og ikke, sier KI-ekspert Henry Ajder, som er tilknyttet Universitetet i Cambridge.

Han mener spørsmålet ikke lenger er om KI-generert, falskt innhold vil påvirke valg, men hvor stor denne effekten blir.

Særlig sikter han til «deepfakes», som ligner på ekte videoer, bilder og lydopptak av virkelige personer.

Les mer.

Kilde: forskning.no