Leveranseområdet Kunnskap og analyse i Digdir har gjennom det siste halvåret jobba saman med brukarstøtta for ID-porten og kontaktregisteret og brukarservice for Altinn, for å samle nokre av dei erfaringane dei har med digitalt sårbare brukarar:

Les mer.

Kilde: digidir.no

- Om du trur det berre er dei eldre som har problem, tek du feil, slår Anne Lise fast i videoen