«Men jeg skjønner jo hva foredragsholderen gjør og hvordan hen prøver å påvirke meg. Virker det likevel?» Spørsmålet kom fra en kursdeltaker på et kurs jeg holdt nylig om taler. Temaet var Robert Cialdinis råd om påvirkning, fra den kjente boken Influence, og hvordan de kan brukes i taler. Som dette med å skape sympati. Virker det når taleren sier «jeg er så glad for å være akkurat her i dag?»

Les mer.

Kilde: kommunikasjon.no

Mina på Service- og tjenestekonferansen 2023

Mina Gerhardsen stiller på Service- og tjenestekonferansen 2023, på spor C: Kommunikasjon og klart språk:

Når skal du snakke med innestemme og når bør du finne fram roperten?

Når skal du snakke med innestemme og når bør du finne fram roperten? I saker som treffer hjertet, er det ikke alltid så lett å vite hva som virker best. Vi har stemmen for de som trenger å bli hørt. Å finne riktig toneleie er en utfordring. Når hjertet banker hardt for noe, er det lett å vise det. Noen ganger er det helt rett. Noen ganger blir det helt feil.

Om Mina

Forfatter av bøkene "Å lykkes med taler" og "Å lykkes med media".
Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Fast blogger på PR-prat hos Kommunikasjonsforeningen.