Hvordan ser du for deg at kunstig intelligens vil påvirke kommunikasjonsfaget og jobbene våre fremover?

– Ved å automatisere rutineoppgaver, tilpasse innhold, forbedre dataanalyse, hjelpe med krisehåndtering, forbedre global kommunikasjon, og reise etiske og personvernspørsmål. Dette fører til mer effektive arbeidsprosesser og krever tilpasning til nye verktøy og etiske retningslinjer, svarer Chat GPT 4 etter Rune har bedt KI-en gjøre første svar kortere. 

Les mer.

Kilde: kommunikasjon.no