Med det er Melhus vinner av 100.000 kroner som kan brukes i videre arbeid med reformen.

− Vi er kjempestolte! Prisen er en annerkjennelse for alle de som jobber med Leve hele livet og et tydelig tegn for oss på at vi er på riktig vei og gjør ting som faktisk betyr noe. Nå har vi fått et skikkelig boost for å jobbe videre mot å nå målene vi har satt oss, sa Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd, som tok i mot prisen sammen med Siri Busklein, avdelingsleder i hjemmetjenesten i Malvik.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no