− Samarbeid mellom privat- og offentlig sektor og frivilligheten – blir avgjørende for å møte demografiendringene, understreker Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.

− Dette er på ingen måte noe fylkeskommunene eller kommunene kan løse alene. Ei heller helse- og omsorgssektoren. Flere aktører må på banen. Vi må skape velferd på nye måter. Samtidig som hver enkelt av oss har et ansvar for å planlegge hvordan vi vil ha det når vi blir eldre.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no