Hva betyr dette for innbyggere og virksomheter, og hva betyr det for oss som tjenestetilbydere? Og hva har det å si for samfunnssikkerheten?

Digitalt vedlikehold, drift og forvaltning kan gjerne sammenlignes med inndekning av vedlikeholdsbehov for annen infrastruktur som for eksempel strømnett, veier eller broer.

Digital tjenesteutvikling innehar alltid to livsfaser. Utviklingsfasen og driftsfasen. Teknisk gjeld starter å løpe fra den dagen en tjeneste blir tilgjengelige for brukerne.  På samme måte som et banklån. Og hvis «rentene» ikke blir håndtert i form av kontinuerlig vedlikehold, vil kostnadene akkumuleres på samme måte som for et banklån. Alle digitale tjenester har teknisk gjeld i større eller mindre grad.

Teknisk gjeld har mange definisjoner siden begrepet er abstrakt og metaforisk, men fra et praktisk perspektiv oppstår teknisk gjeld som en konsekvens av ulike årsaker som for eksempel lite optimale beslutninger tatt i utviklingen av en digital tjeneste, komponentavhengigheter, sårbarheter, og endrede brukerkrav.

Les mer.

Kilde: brreg.no