Det fremgår av en ny rapport fra SSB og Digitaliseringsdirektoratet som kartlegger utviklingen fra 2018 til 2022. På de fleste områdene er utviklingen positiv, inkludert den overordnede prioriteringen av digitaliseringsarbeidet og bruken av intern digital kompetanse.

Når det kommer til digitale innkjøp, bruk av skytjenester, og enkle, innloggingsbaserte digitale tjenester, er dette områder der kommunene i stor grad baserer seg på system og løsninger fra eksterne leverandører.

– For å ta det neste steget i utviklingen, for eksempel for å utvikle et mer helhetlig digitalt tjenestetilbud, vil kommunene trolig måtte finne nye måter å jobbe på. Viktige stikkord blir da bedre samhandling med andre offentlige aktører, økt deling og gjenbruk av data, og flere interne ressurser med digitaliseringskompetanse, sier seniorrådgiver Ragnar Brevik i Digdir, en av forfatterne bak rapporten.

Hovedfunn

Hovedfunn i undersøkelsen:

 1. Digital Prioritering:

  • Flere kommuner har en IKT-/digitaliseringsstrategi i 2022 sammenlignet med 2018.
  • Strategiene er mer omfattende, med flere områder omtalt.
  • "Robotisering," "Bruk av skytjenester," og "Bruk av data fra andre offentlige virksomheter" har fått økt fokus siden 2018.
  • "Informasjonssikkerhet" og "Bruk av felles løsninger" er mest omtalt i digitaliseringsstrategiene i 2022.
  • Aktiviteten med IKT-prosjekter har økt, spesielt blant små kommuner.
  • IKT-prosjekter påvirker flere områder over tid, med forventning om påvirkning av ansattes arbeidsoppgaver.

 2. Endringer i Digital Kompetanse:

  • Interne medarbeidere brukes mer for de fleste IKT-funksjoner i 2022 sammenlignet med 2018.
  • Større bevissthet om sikkerhetstesting og prosjektledelse for digitalisering.
  • Økt kritisk kompetansemangel; flere kommuner opplever kompetansehinder for utvikling av digitale tjenester.
  • Flere kommuner prøver å rekruttere IKT/IT-spesialister, spesielt blant små kommuner.
  • Økende problemer med rekruttering av IKT/IT-spesialister.

 3. Utvikling i Digital Aktivitet:

  • Økende bruk av skytjenester; 95,5 % av kommunene bruker nettskytjenester i 2022.
  • Kontorstøtteverktøy, kommunikasjon og virtuelle møterom er mest brukte skytjenester.
  • Stor økning i digitalisering av mottak av tilbud og evaluering/tildeling av kontrakt.
  • Mild økning i digitale tjenester som tilbys av kommunene, spesielt komplekse individuelle tjenester.

Kilder: ssb.no, digdir.no