Mens de fleste av oss uten problemer beveger oss uten kontanter i et digitalt samfunn, opplever andre at de blir stående utenfor. Mange tusen nordmenn møter stengte dører til helt sentrale markeder fordi de mangler nødvendig nettilgang, maskin- eller programvare.

Må ha hjelp

Forbrukerrådet har gjennomført en omfattende undersøkelse av i hvor stor grad forbrukerne opplever problemer med å bestille og betale for varer og tjenester. I undersøkelsen, som YouGov har utført, svarer altså nesten fire av ti at de har hatt store problemer med å bestille eller betale minst en gang i 2021. Overraskende mange unge oppgir å ha hatt utfordringer med å handle. Det kommer også tydelig frem at veldig mange trenger hjelp for å få bestilt eller gjort opp for seg. Hele 43 prosent av de spurte svarer at de regelmessig hjelper familie eller personer i omgangskretsen med dette. De som hjelper noen, hjelper i gjennomsnitt 1,5 personer.

– Dette viser at bak stadig mer strømlinjeformede løsninger for å få tilgang på varer og tjenester finnes det et stort mindretall med betydelige utfordringer, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Les mer.

Kilde: forbrukerradet.no