I 1274 samlet kong Magnus Lagabøte hele det norske kongeriket under én felles lov. Landsoven ble gjeldende i over 400 år, og i denne loven ligger spirene til den norske rettsstaten og ideen om folkelig medbestemmelsesrett.

Landsloven står som ett av de aller viktigste dokumentene vi har fra norsk historie.

Da Norge for 750 år siden fikk en lov som gjaldt for hele landet, var Norge dermed et av de første kongerikene i Europa med en slik lov. Bare Sicilia og Castilla i Spania hadde tilsvarende lover tidligere, men med mindre suksess.

Norge ble et foregangsland på dette området, ikke minst fordi loven fungerte så godt og var i bruk så lenge. Byene var et eget lovområde og fikk en egen Bylov i 1276.

1. februar er det stor markering og åpning av 750-årsjubiléet for Magnus Lagabøtes landslov. Det skjer på Nasjonalbiblioteket i Oslo, og åpningen kan følges digitalt.

Les mer.

Kilde: gemini.no