Et av de viktigste målene ved krisehåndtering er å klare å opprettholde tillit mellom de som styrer og befolkningen. Oppslutning fra innbyggerne handler ikke så mye om hvilke tiltak som virket og ikke, men hvordan forholdsmessigheten blir oppfattet. Dette er viktigere enn selv tiltaket, slik vi opplevde det under Covid19.

Det finnes noen gode eksempler, og på enkelte samfunnsområder var det kritisk. Unge og eldre opplevde det dramatisk da de ble isolert fra omverdenen: Hvordan kunne vi håndtert skolestenging, besøksrestriksjoner på sykehjem, stans av viktige tjenester og situasjonen for sårbare grupper bedre?

Les mer.

Kilde: nhh.no