Målet med programmet er å gi ledere verktøyene til å bedre arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass, forebygge sykefravær i bedriften og hindre frafall fra arbeidslivet blant de ansatte. 

Opplæringen passer for både nye og mer erfarne ledere, med og uten personalansvar. Lederne som deltar skal få en innføring i grunnleggende praktisk ledelse, økt forståelse for og trygghet i lederrollen, og kunnskap om hvordan jobbe med arbeidsmiljøet i sin bedrift. 

Se en kort presentasjon av programmet her:

Les mer.

Kilde: idebanken.org