Slik er lynkurset

Dere samler de ansatte til et felles møte. Der gjennomfører dere lynkurset med både videoer og oppgaver.

Lynkurset tar 60 minutter å gjennomføre, og er delt inn i følgende deler:

Les mer.

Kilde: idebanken.org