Tips ønskes

Vi tar gjerne i mot tips om både små og store kommuner, eller andre offentlige virksomheter som har jobbet godt med temaet.

Møtet blir på nett og åpent for alle som melder seg på. Datoen blir sannsynligvis mellom 28. mars og 8. april. Vi kommer tilbake med mer informasjon,

Temaet er ønsket av mange

Vi gjennomomførte nylig en undersøkelse blant medlemmene om hva de kan tenke seg av tema på kurs og møter, og digitalt utenforskap kom høyt opp og helt likt med Hvordan arbeide med klart språk i praksis?, og Hvordan bli en god digital veileder?