I arbeidet med handlingsplanen har departementet involvert både Digdir og fleire andre som har tiltak for auka inkludering og mot digitalt utanforskap som ein del av ansvarsområdet, som KS, Nkom, HK-dir, IKT Norge og Finans Norge.

Brukarorganisasjonar og næringsliv har bidrege med viktige innspel undervegs i arbeidet.

Les mer.

Kilde: digdir.no


Annonse:

Bør det offentlige lage en bransjenorm for digital inkludering?

DagOveEggum1000x650.jpeg

Dag Ove Eggum. Foto: Privat

– Digitalisering og bærekraft handler om at alle skal med – vi skal ha et samfunn uten digitale barrierer, sier Dag Ove Eggum, seniorrådgiver i Tilsynet for universell utforming av ikt.

 

Gry-Nergård-2, 1000x650, Kilian Munch.jpeg

Gry Nergård. Foto: Kilian Munch

– Finansnæringen har utarbeidet Bransjenorm finansiell inkudering. Jeg forteller deg hva det offentlige kan lære av arbeidet, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

inger-lise-blyverket1000x650, Trygve Tollefsen.jpeg

Inger Lise Blyverket. Foto: Trygve Tollefsen

– Når du ikke får kjøpt billett, verken kontant, med kort, eller med busselskapets app, er ikke utestengelsen bare digital, den er total. Dette er et alvorlig samfunnsproblem som må løses fastslår direktøren i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Du treffer de engasjerte innlederne på Service- og tjenestekonferansen 2023.