I Løsøreregisteret tinglyses pant i stort sett alt som ikke er fast eiendom. Registeret er et viktig redskap og ofte en forutsetning for at finansinstitusjoner vil betale ut lån. For privatpersoner er dette typisk lån til å kjøpe bil, mens virksomheter gjerne får tilført ny kapital basert på verdien av utstyr, maskiner eller varelager.      

Les mer.

Kilde: brreg.no