Konkurranse om å være først

Ledende globale leverandører av kontaktsentersystemer kappes nå om å levere integrerte løsninger som vil gjøre jobben som kundesenteragent annerledes.

De teknologiske fremskrittene til de store språkmodellene muliggjør både transskribering av hvert eneste ord som utveksles mellom agent og kunde, i tillegg til at maskinen kan lage en oppsummering av samtalen.

Det er tilsvarende ChatGPT modellen som lager oppsummeringen, men den er begrenset av hva som er sagt i dialogen mellom kunden og kundeservicemedarbeideren.  

Les mer.

Kilde: kundeserviceavisen.no