Hva bør lederen gjøre med:

  • Mia som ikke ønsker å lære seg nye metoder?
  • Max som har til vane å komme for sent?
  • Alex og Per som kjefter på hverandre og andre?
  • Lena som bruker arbeidstid på Facebook?

For en leder er det tidkrevende å besvare disse i og for seg banale spørsmålene. Det kan ta oppmerksomheten vekk fra helheten og de lengre linjene.

Les mer.

Kilde: bi.no