Det er i kriser de gode lederne utmerker seg. Da kjenner vi på et ekstra behov for ledere som man kan stole på til å ta gode avgjørelser på våre vegne. President Volodymyr Zelenskyj har oppnådd stor tillit hos mange siden Ukrainakrigen startet, mens her på hjemmebane opplever statsminister Jonas Gahr Støre en stadig dalende oppslutning hos velgerne mens rentene stiger og strømprisene har vært rekordhøye.

Hva er det som gjør at vi ubevisst og ganske umiddelbart har tillit til noen ledere, mens vi ikke blir helt overbevist av andre? 

I intervjuer av syv fremragende toppledere i Norge, i både offentlig og privat virksomhet med høy grad av gjennomslagskraft hos ansatte og i offentligheten, fikk vi noen svar. Målet var å finne ut av hvorfor disse lederne var troverdige og tillitsvekkende. Hvor bevisste var disse lederne på hvordan de kommuniserer, både med ord, mimikk og kroppsspråk på en tilstedeværende, rolig, trygg og overbevisende måte?

Les mer.

Kilde: bi.no