Arbeidslivet kjennetegnes av høy konkurranse, usikkerhet, omstrukturering og endringer i betingelser. Da er det også naturlig at lederens evne til å motivere får stor betydning.  

De nære relasjonene mellom motivasjon, lojalitet, engasjement og produktivitet tilsier at motiverte ansatte har positive ringvirkninger på flere områder. Lite motiverte ansatte kan derimot bidra til nedsatt produktivitet og effektivitet, konflikter, høyt sykefravær og dårlig arbeidsmiljø.

Så hvordan kan lederen bruke ord for å styrke organisasjonens resultater?

Les mer.

Kilde: bi.no