Lønn er den største kostnaden i norske bedrifter. Hver måned utbetales milliarder av kroner til norske lønnstagere. Arbeidsgiverne håper at det som investeres i lønn, skal gi verdi til bedriften.

World Economic Forum fremhever at de ansattes kreativitet er noe av det viktigste du som arbeidsgiver betaler for. Hvis kreativitet er så viktig, må ledere ta ansvar for å forvalte den. Det betales nemlig mye lønn til ansatte som ikke får brukt kreativiteten sin.

Forvaltning handler om å ta vare på og sørge for at noe blir brukt riktig. Det handler også om å utnytte potensialet som ligger i en ressurs.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no