Tidligere var det de som klarte å fange oppmerksomheten din, som tjente penger. Vi kalte det gjerne for oppmerksomhetsøkonomi. Men etter hvert som konkurransen har blitt hardere, har distraksjonsøkonomien tatt over. De som klarer å distrahere deg vekk fra det du driver med, er de som tjener penger. I 2021 handler digital mestring mye om å håndtere eget fokus og å stenge forstyrrende ting ute, forteller Fred-Ragnar Skau-Nilsen, daglig leder i konsulentselskapet Potero AS.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no