Nyord som definerer eit komplekst fenomen, blir tatt i bruk fordi det forenklar og skapar eit felles bilde og ei felles oppfatning. Men kanskje ikkje alltid eit korrekt bilde. Ei bølgje er noko som kjem og trekk seg tilbake, og som kjem på nytt. Ei stor bølgje kallast tsunami og er kjend for å gjere store skadar.

At vi blir fleire eldre er ikkje ei bølgje. Det er ei utvikling i samfunnet. Sjølv om ikkje alle har tatt inn over seg kva denne utviklinga inneber for den enkelte og for samfunnet, har ho likevel vore kjend lenge. Kvart år publiserer Statistisk Sentralbyrå befolkningstal med framskrivingar, og ingenting her bør kome som ei overrasking. 

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no