Teknologirevolusjoner skviser middelkompetansen. Generativ kunstig intelligens kan være det første, store teknologiskiftet hvor det ikke lenger gjelder. Det er gode nyheter for alle med teknologisk forestillingsevne.

Styreleder i taxiselskapet Dartride AS Roger Dørum Pettersen skriver 20. april om hvordan GPS gjorde drosjeinnovasjoner som Uber mulig. Det han ikke nevner, er at GPS også fikk en annen stor betydning for drosjenæringen.

Selve kjernekompetansen for drosjesjåfører – det å være lokalkjent – ble plutselig ikke lenger nødvendig. Nå holdt det å ha sertifikat. GPS er dermed nok en teknologi som skyver arbeidsplasser fra faglærte til ufaglærte.

En studie gjennomført av Carl Frey ved Oxford Universitetet viser at dette skiftet til ufaglærte har redusert gjennomsnittslønnen for drosjesjåførene i Uber-markeder med 10 prosent.

Les mer.

Kilde: aftenposten.no