Forestill deg at du skal innlegges. Du kan velge mellom to sykehus. Begge bruker kunstig intelligens til diagnose og behandling: Ved sykehus A er systemet bedre til å stille diagnose enn leger. Her er ikke legene involvert. Ved sykehus B tar en lege ansvaret for diagnosen, men den kunstige intelligensen er ikke like avansert. Hvilket sykehus velger du? Vanskelig spørsmål? Kanskje. Men ifølge en ny studie, basert på svar fra 1.027 dansker, er sykehus B mer fristende.

Les mer.

Kilde: forskning.no