Mange har i løpet av sommeren stiftet bekjentskap med offentlige papirskjemaer og byråkrati på utenlandsferie. Hvis vi er så uheldige å bli syke eller må betale lokale skatter og avgifter, er det som å sette seg inn i en tidskapsel. Det er nok en del ledere som fortsatt husker de nitide prosessene ved innlevering av selvangivelsen i forrige årtusen. Bilag måtte spares på, og det var en stor jobb å hente inn relevant informasjon fra banker, arbeidsgivere og ulike statlige forvaltningsorganer. Det var også ofte slik at hvis man mistet en kvittering, ble skatten desto høyere. Liknende tilstander er ikke uvanlig i utlandet. 

Innbyggere og næringsliv i andre land har mye å misunne oss, og det er ikke bare utviklingsland som sliter. Tyskland ligger for eksempel milevis bak Norge innen digitalisering av offentlige tjenester, og landets offentlige forvaltning er i ferd med å kvele økonomien. Men de fleste av oss tar de offentlige digitale suksessene for gitt. Det bør vi ikke. Nå når KI står for døren, bør vi spørre oss hva hemmeligheten bak de offentlige IT-suksessene består i.

Les mer.

Kilde: digi.no