Et førsteinntrykk er en veldig rask oppfattelse vi selv danner oss om et menneske, en bedrift, et produkt, en film, en gjenstand eller et hotellrom – listen kan være veldig lang. Et slikt inntrykk dannes først ved visuell vurdering, og deretter ved ord og oppførsel.

– Vi vurderer utseende, hygiene, påkledning, kroppsspråk, ord som blir sagt og måten de blir sagt på. Hos en person vil vi fort anta hvilke verdier, holdninger og personlige egenskaper vedkommende besitter. Vi ønsker selvsagt å finne ut om vi kan stole på denne personen. Førsteinntrykket baserer seg på det vi observerer i en veldig kort tidsramme. Det tar som regel langt under ett minutt før vi gjør oss opp en mening. Forskning viser at det kan ta så lite som syv sekunder før vi har dannet oss en oppfatning eller mening om en person. Så her snakker vi om veldig kort tid!

Les mer.

Kilde: ledernytt.no