Maktbalanse i endring

Teknologi og nye forretningsmodeller endrer maktforholdet mellom bedrift og kunde, og dermed hvordan du bør drive kundeservice. Kundene stiller høyere krav, men dette åpner også for nye muligheter til å få unik innsikt i hvordan dine kunder tenker og bygge langsiktige, lønnsomme relasjoner. For digitalisering fører til dramatisk endret kundeatferd

Når kundene ved noen få tastetrykk kan finne beste pris, raskeste levering og enkleste løsning, endrer det maktforholdet mellom produsent og forbruker. I dag må bedrifter operere i illojalitetens tidsalder. 47 % av amerikanske forbrukere sier de vil skifte leverandør på dagen dersom de har en dårlig kundeopplevelse, i følge Marketingland.

En god kundeopplevelse blir derfor det aller viktigste dersom du ønsker at din bedrift skal lykkes. Kundeservice er selvfølgelig en viktig del av den gode kundeopplevelsen. Vi ser derfor et skifte, der kundeservice tidligere ble sett på som en kostnad for å håndtere klagende kunder, til en viktig og strategisk del av organisasjonen.

Les mer.

Kilde: svea.com