KS har satt klart språk på dagsorden siden 2014 gjennom program for klart språk i kommunesektoren. Programmet varte fram til 2020 og ble støttet fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), tidligere KMD. Over 200 kommuner har gjennomført språktiltak, viser tall fra evalueringen av programmet.

Les mer om hovedfunnene i evalueringsrapporten.

– KS vil fortsette å støtte kommuner og fylkeskommuner i deres språkarbeid. Vi ser at interessen for klart språk er større enn noen gang, i løpet av det siste året arrangert månedlige digitale treff med inntil 1500 deltakere, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Les mer.

Kilde: ks.no