I denne veilederen får du hjelp til å vurdere om et bestemt tiltak virker slik det er tenkt, om den samlede porteføljen i kommunen virker for å oppnå kommunenes eller tjenestenes strategiske mål, med mer.

Les mer.

Kilde: ks.no