- Arbeidet med scenariene er del av KS grunnlag til Landstinget i 2024, der politikerne skal vedta politisk langtidsplan. Vi har vært opptatt av å avdekke hva vi ikke vet, sa Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, under lanseringen.

Verktøyet beskriver sentrale utviklingstrekk og fem fremtidshistorier som KS håper blir mye brukt, diskutert og analysert fremover

KS har gjort dette i samarbeid med Halogen og Rambøll management consulting, og med en rekke aktører i og utenfor offentlig sektor. Kunnskapsgrunnlaget er også basert på intervjuer med eksperter innenfor ulike temaer.

Les mer.

Kilde: ks.no