- Disse forskningsmidlene gir programmet vårt mer tyngde og gjør oss i stand til å gjennomføre de endringene som vi allerede vet må til for at det skal bli enklere å komme i jobb og enklere for bedrifter og offentlige virksomheter å rekruttere kandidater som står utenfor arbeidslivet i dag, sier programleder Ingelill Lærum Pedersen i Flere i arbeid. - Nå får vi styrket fagkompetansen i satsingen med forskningskompetanse. Dette blir veldig bra for de som skal nyttiggjøre seg av tjenestene våre i fremtiden, og en god modell for utviklings- og endringsarbeidet som må til for å lykkes.

Les mer.

Kilde: kristiansand.kommune.no