– Økt digitalisering i samfunnet har ført til bedre tilgjengelighet til offentlige tjenester for de feste. Samtidig er det grupper i befolkningen som av ulike grunner ikke har mulighet til å bruke digitale løsninger, sier Helsetilsynet i rapporten.

Derfor er det mange som må møte opp fysisk på kontor, eller ringe.

Mange brukere ga opp

– Når publikumsmottaket var åpent og betjent, fikk brukerne som regel den hjelpen de trengte, men de korte åpningstidene førte likevel til at brukere med akutte behov sjelden fikk snakke med en veileder samme dag. Brukere opplevde dette som utfordrende, sier Helsetilsynet.

Les mer.

Kilde: kundeserviceavisen.no