Det offentlige står midt oppe i to enorme endringsprosesser. Det pågår en digital transformasjon for å finne nye måter å løse oppgaver og levere tjenestene på ved hjelp av teknologi. Finansieringsmodeller og regelverk må endres.

Samtidig, og i direkte sammenheng med den digitale transformasjonen, endres måten det jobbes med utvikling på. Alle vil gå fra klassiske prosjekter og fossefallsmetoder til smidig utvikling med løpende leveranser, for å lykkes bedre.

For å få mer nytenking og bedre trivsel, brukes tverrfaglige team til mye mer enn produktutvikling.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no